Huy Hoàng Company – Đối tác kinh doanh chính thức của Mitsubishi Electric tại Việt Nam.

Mr Huy
CEO/ Founder

098.389.8466

Mr Thanh
CCO

0985.688.768

Mr Cường
Sales Manager

098.163.8466

Mr Báo
Technical manager

0946.25.1234